+0  
 
0
19
0
avatar
P(x) =2x+5 +b2 y P( 3) = 20 hallar la b
 
 4 may. 2021

46 Usuarios en línea

avatar
avatar
avatar